Publicerad 28 juni 2023

Väntetidsstatistik

Här visas väntetidsstatistik från hälso- och sjukvården i Sverige. Statistiken är uppdelad på primärvård och specialiserad vård samt kompletterad med det aktuella vårdgarantiläget.

Mätningar inom primärvården

Primärvårdens tillgänglighet redovisas i form av telefontillgänglighet och väntetid till en medicinsk bedömning. Resultaten redovisas på vårdcentrals- och hälsocentralsnivå men också som ett genomsnitt för respektive region och för Sverige.

Telefontillgänglighet

Medicinsk bedömning

Första linjen barn och ung med psykisk ohälsa

Mätningar inom specialiserad vård

I uppföljningen av den specialiserade vården går det att göra urval för flera olika specialiteter för bland annat kontaktformer, vårdutbud och yrkeskategorier. Uppföljningen kan göras för en region som helhet, för sjukhus, kliniker samt enskilda vårdgivare, både privata och offentliga.

Dessutom finns statistik för specifika områden med stora volymer och/eller kända tillgänglighetsproblem.

Tillgänglighet över tid

Utökad uppföljning av specialiserad vård

Övrig statistik specialiserad vård

Uppskattad väntetid och ledig kapacitet

Utskrivningsklara patienter

Återbesök i specialiserad vård

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter

Statistik för specifika mottagningar

Akutmottagning

Barn-och ungdomspsykiatri

Bild-och funktionsmedicin samt klinisk neurofysiologi

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.