Publicerad 29 april 2024

Försörjningsstrategi

Att framtidssäkra en bra vård och omsorg är viktigt för att möta den demografiska utvecklingen framåt. Ett sätt att göra det på är att införa välfärdsteknik i verksamheten för att både ge brukaren större självständighet och trygghet, men även för att skapa bättre arbetsmiljön för personalen och effektivisera verksamheten.

Hur vet vi vilken välfärdsteknik som skapar mest nytta för verksamheten? En försörjningsstrategi beskriver vilka resurser som krävs för att uppfylla ett verksamhetsuppdrag under en viss tid. Med en försörjningsstrategi med fokus på välfärdsteknik kommer verksamheten veta vilken välfärdsteknik som behövs en viss tid framåt och i vilken ordning de ska införas för att uppfylla verksamhetens och kommunens uppdrag och uppsatta mål.

I en försörjningsstrategi kartläggs de mål som finns, vilka processer som verksamheten behöver ta hänsyn till, hur behoven ser ut framåt och vilka resursbrister verksamheten har/kommer ha. Utifrån det kartläggs sedan vilka välfärdstekniker verksamheten ska införa för att stötta målen och effektivisera verksamheten samt vilket omställningsarbete som krävs för att uppnå målen.

SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram två dokument som stöd till kommuners arbete med försörjningsstrategi.

Mall - kartläggning försörjningsstrategi Excel, 6 MB.

Rapport - försörjningsstrategi Word, 141 kB.

Seminarium om försörjningsstrategi

Detta seminarium behandlar hur kommuner kan ta fram en försörjningsstrategi för välfärdsteknik. Du får ta del av en fiktiv kommun som tar steg för steg genom försörjningsstrategin. Medverkande: Lena Dahlberg och Li Langenmark, båda projektledare på Komptenscenter välfärdsteknik. Seminariet är 40 minuter och hölls i november 2023.

Film om försörjningsstrategi - ett helhetsgrepp för inköp

Inköp och upphandling är delar av en process som säkerställer att vi har rätt resurser på plats i våra välfärdsleveranser. Oavsett vad vi köper inom äldreomsorgen behöver vi förstå bättre hur försörjningsprocessens flöden ser ut, hur flödena hänger ihop och vad de kostar samt var riskerna finns. Seminariet går igenom försörjningsprocessen och tar upp frågeställningar som:

Vilka resurser behöver vi inom äldreomsorgen för att utföra vårt uppdrag?
Hur kan vi arbeta strategiskt med inköp och införande?

Medverkande: Mats Rundkvist SKR, Li Langemark Adda Affärsconcept, Gustav Blomberg Adda Affärsconcept. Seminariet är cirka 90 minuter och genomfördes i juni 2022.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.