Publicerad 31 januari 2023

Aktuellt: Regeringen avsätter 14,5 miljoner till Kompetenscenter välfärdsteknik under 2023

SKR får fortsatt förtroende av regeringen att driva Kompetenscenter välfärdsteknik. För 2023 avsätts därför 14,5 miljoner för arbetet att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen.

Under covid-19 pandemin blev det svårt för många kommuner att genomföra verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen. Därför anser regeringen att det finns anledning att ge fortsatt stöd till kommunerna via Kompetenscenter välfärsteknik. Peter Danielsson, ordförande för SKR, menar att regeringens fortsatta satsning är ett välkommet stöd i att ge fördjupad kunskap, genom digitalisering, inom verksamhetsutveckling i äldreomsorgen. 

- Vi behöver stärka äldreomsorgen. Men i takt med att vi blir allt fler äldre samtidigt som personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt, kommer det att vara svårt att upprätthålla den nuvarande bemanningen. För att kunna säkra en fortsatt bra äldreomsorg krävs därför att kommuner och regioner utvecklar nya arbetssätt och bättre nyttjar digital teknik, säger Peter Danielsson.

Regeringen ökar stödet till nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik, Regeringskansliet

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.