Publicerad 5 januari 2023

Filmer från Välfärdsteknikdagen 2022

Den 1 december 2022 ordnade Kompetenscenter en digital konferens för att lyfta utmaningar och vägen framåt mot en digital äldreomsorg. Här finns korta filmer som modellkommuner tagit fram och inom kort kommer även två av de mest uppskattade föreläsningarna att kunna se och höras igen.

Kompetenscenter har under projekttiden 2020-2020 stöttat kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av omsorgen av äldre genom digitalisering. Det samlade stödmaterialet i form av vägledningar, utbildningar och filmer hittar du på den här webbplatsen.

Föreläsningar

Digitaliseringens organisering och strategi. Hur vi styr från effektivitet till innovation?

  • Vad leder det till och vad händer när för lite fokus läggs på innovation?
  • Vilken påverkan får kommunens organisering på arbetet med digitalisering?
  • Vad lägger merparten av kommunerna sin digitaliseringsbudget på och vad leder det till?

Tomas Lindroth, avdelningschef på Institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs Universitet diskuterar frågorna. Längd: 45 minuter.

Digitaliserar vi demokratiskt?

Katarina Gidlund, professor på Mittuniversitetet, Sundsvall berättar om maktobalanser och möjligheter att göra annorlunda. Längd: 36 minuter.

Välfärdsteknik ur brukarens perspektiv

Fyra kortfilmer som visar kommunernas arbete med välfärdsteknik ur brukarens perspektiv.

När Kramfors införde digitala lås

Jennie Byström som arbetar på Höga kusten hemtjänst, berättar om hur det var när Kramfors kommun införde digitala lås. Längd: 1 minut och 47 sekunder.

Unik lärmiljö i Skellefteå

Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning har byggt upp en unik lärmiljö för att göra vård, omsorg och stöd ännu bättre. På Lärcentra kan medarbetare och studerande testa och öva på många olika moment i var dags arbete. Det handlar om att samskapa, lära och sprida. Längd: 1 minut.

Digital tillsyn i Skellefteå en brukare berättar

Fritze Lindholm, brukare av digital tillsyn, berättar om hur hon upplever tekniken digital tillsyn. Längd: 2 minuter och 10 sekunder.

Daglig verksamhet höjer digital kompetens hos brukarna i Lund

Unikt, en dagliga verksamhet i Lunds kommun där deltagarna får möjlighet att höja sin digitala kompetens. Medverkar gör användarna Yousif Salman och Eron Teklehainanot. Längd: 1 minut och 42 sekunder.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.