Ämnen
VRISS II - vårdrelaterade infektioner ska stoppas : slutrapporter 2006 i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-209-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-209-7
Utgivningsdag: 2007-01-17
Serie: VRISS

VRISS II - vårdrelaterade infektioner ska stoppas : slutrapporter 2006

Info:

Under 2006 pågick genombrottsprojektet VRISS II i syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner är ett av de högst prioriterade områdena för patientsäkerhetsarbetet i svensk hälso- och sjukvård. Vårdrelaterade infektioner orsakar patienter stort lidande och kostar samhället miljontals kronor varje år enbart pga förängda vårdtider.

21 team deltog i projektet varav 3 kommunteam. Denna skrift är en sammanställning av teamens slutrapporter.

Artnr:
7164-209-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Ren vård är säkrare vård: erfarenheter från genombrottsprojektet VRISS - vårdrelaterade infektioner ska stoppas
Rapporten innehåller goda exempel och erfarenheter från genombrottsprojektet VRISS - V...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...