Ämnen
Vilka är politikerna i Stockholms län i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-864-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-864-8
Serie: Politiker per län 2012

Vilka är politikerna i Stockholms län

Info:
Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala politikerna i Stockholm. Vilka är de? Vilka är det som lägger merparten av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Stockholm? I rapporten redovisas även hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.
Artnr:
7164-864-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vilka är politikerna i Blekinge län
Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-sta...
Vilka är politikerna i Dalarnas län
Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-sta...
Vilka är politikerna i Gotlands län
Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-sta...
Vilka är politikerna i Gävleborgs län
Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-sta...
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr