Ämnen
Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5433)
Utgivningsdag:2016-11-29
Serie:Munhälsa

Vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom

Information till föräldrar om vikten av god munhälsa vid diabetes hos barn/ungdom
Info:
Detta är en skrift som diabetesprofessionen ska dela ut till anhöriga och föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Det är viktigt att den ungas tandläkare/tandhygienist informeras om att hen har fått diabetes för att kunna informera, ge instruktioner och erbjuda behandling. Munhälsa har en hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård 2015.
0 kr
Artnr:
5433
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Information till tandvårdspersonal
Detta är en informationsskrift till tandvårdspersonal om att samtliga patienter med diab...
Information till dig som har diabetes om vikten av god munhälsa
Det här informationsbladet kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatient...
Munhälsa - åtgärder för att förebygga ohälsa i munnen
Munvården syftar till att förebygga sjukdomsutveckling och smärta som kan påve...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...