Ämnen
 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5233)
Utgivningsdag:2011-09-12
Serie:Patientsäkerhet

Information till dig som patient
Info:
Ibland inträffar oönskade händelser i vården som leder till en skada. Det är vårdens ansvar och skyldighet att informera patienten och utreda händelsen samt förebygga så att liknande händelser inte upprepas.

I denna broschyr kan du som patient läsa mer om vilka möjligheter och rättigheter du har i vården om du drabbas av en skada i vården.
Artnr:
5233
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Att mäta patientsäkerhetskulturen
Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverk...
220 kr
Vad kan du göra själv
Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings...
Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal
God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närst...
5 kr
Patienter och personal utvecklar vården - En handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling
Patientens erfarenheter spelar en central roll i utvecklingen av vården. Erfarenheterna ä...
50 kr
Andra har också visat intresse för:
Trycksår: åtgärder för att förebygga
Trycksår orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhä...
50 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...