Ämnen
Verktygslåda till kommunernas kvalitet i korthet : version 2 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-426-8)
ISBN-nummer: 978-91-7164-426-8
Utgivningsdag: 2009-02-13

Verktygslåda till kommunernas kvalitet i korthet : version 2

Info:
"Detta är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. ; Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. I denna skrift hittar ni definitioner och metodbeskrivningar på hur de olika måtten tas fram."
150 kr
Artnr:
7164-426-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr