Ämnen
Vem bestämmer om arkiv i kommunen? i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-356-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-356-7
Utgivningsdag: 2015-12-01

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Info:
I kommuner, landsting och regioner har varje nämnd och styrelse ansvar för sina arkiv. Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och upprättas i verksamheterna. Lagstiftningen är teknikneutral.

Med ansvar följer organisation av uppdraget och fördelning av arbetsuppgifter. Lagstiftningen kan behöva kompletteras med lokala bestämmelser.
I denna skrift beskrivs kommunal sektors förutsättningar med hänsyn till såväl arkivlagen som kommunallagen. Här ges råd om hur arkivverksamheten kan organiseras och följas upp.

Skriften är utgiven genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-356-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...