Ämnen
Vem bestämmer om arkiv i kommunen? i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-356-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-356-7
Utgivningsdag:2015-12-01

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Info:
I kommuner, landsting och regioner har varje nämnd och styrelse ansvar för sina arkiv. Enligt arkivlagen är arkiven de allmänna handlingar som inkommer till och upprättas i verksamheterna. Lagstiftningen är teknikneutral.

Med ansvar följer organisation av uppdraget och fördelning av arbetsuppgifter. Lagstiftningen kan behöva kompletteras med lokala bestämmelser.
I denna skrift beskrivs kommunal sektors förutsättningar med hänsyn till såväl arkivlagen som kommunallagen. Här ges råd om hur arkivverksamheten kan organiseras och följas upp.

Skriften är utgiven genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor som är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-356-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
E-förvaltning och informationshantering: att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar
Denna skrift tar upp frågeställningar kring hur information lagras och hanteras och vil...
93 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr