Ämnen
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-001-0)
ISBN-nummer: 91-7164-001-0
Utgivningsdag: 2005-02-08
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal

Info:

Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar att välja grund- och gymnasieskola. Detta har i sin tur lett till allt snabbare variationer i elevantalet i skolorna. Svängningarna kan bero rykten om skolans kvalitet eller på att en skola har en inriktning som inte längre attraherar.

Den här osäkerheten gör lokalförsörjningsplaneringen väldigt svår. Det finns flera exempel på stadsdelar i våra storstäder som plötsligt står med tomma skollokaler som kostar dyra pengar.

Denna rapport studerar möjligheter att hanterar lokalfrågor i en situation där osäkerheten om antalet elever ökat. Den utgår ifrån erfarenheter i ett antal kommuner, och vänder sig till tjänstemän, chefer och politiker. Problematiseringen görs ur både den kommunala skolans och friskolornas perspektiv.

Artnr:
7164-001-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Mat för många : goda råd för utveckling av måltidsverksamheten
Inom skola, vård och omsorg serveras varje dag närmare tre miljoner måltider, vil...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...