Ämnen
Varför lägger man ner biblioteksfilialer?  i gruppen Kultur hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-652-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-652-0
Utgivningsdag:2018-09-25

Varför lägger man ner biblioteksfilialer?

En studie om orsaker och konsekvenser av bilioteksnedläggning
Info:
Folkbibliotek finns i alla kommuner och det finns över 1100 folkbiblioteksenheter. Antalet biblioteksenheter har dock successivt minskat över tid. Eftersom den officiella biblioteksstatistiken endast tittar på antalet bibliotek vet man inte så mycket om varför kommuner väljer att lägga ner bibliotek och om de i så fall ersätter de fysiska biblioteken med någon annan typ av biblioteksverksamhet. Inte heller om nedläggningarna har inneburit färre utlån och besök på biblioteken totalt sett. SKL har därför tagit fram en rapport, tillsammans med Högskolan i Borås, för att fördjupat titta på orsakerna och eventuella konsekvenser av biblioteksnedläggningar.
0 kr
Artnr:
7585-652-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...