Ämnen
Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-007-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-007-8
Utgivningsdag:2013-11-28

Vårdval i specialistvården - utveckling och utmaningar

Info:
I denna rapport studeras förutsättningar och alternativa lösningar för att utveckla vårdval i specialiserad vård. Särskilt studeras utformningen av ersättningsprinciperna. Tonvikten i rapporten ligger på att beskriva hur fem landsting har arbetat
med utveckling av vårdval i specialistvården på olika sätt. Utifrån dessa fem exempel förs resonemang om olika strategier för utformningen av vårdval och deras konsekvenser bl.a. när det gäller utformningen av ersättningssystem.
0 kr
Artnr:
7585-007-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...