Ämnen
Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-810-5)
ISBN-nummer: 978-91-7164-810-5
Utgivningsdag: 2012-07-01

Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd

Info:
Den här skriften tar sin utgångspunkt i ambitionen att bli bättre på förebyggande och tidiga insatser. Syftet är att ge inspiration till en diskussion kring hur man organisatoriskt och finansiellt kan arbeta för att förverkliga denna ambition.
 
Med några scenariobeskrivningar illustreras hur beroende varje god process är av flera verksamheters enskilda och gemensamma insatser – men också att de rent ekonomiska vinsterna av dessa insatser kan uppstå hos en annan aktör än den som initialt satsat. Helhetssyn är därför centralt.
80 kr
Antal: 
Artnr:
7164-810-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnen i fokus
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna fö...
100 kr
God arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten
En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är viktiga förutsättningar för ...
95 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr