Ämnen
Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-772-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-772-6
Utgivningsdag: 2012-03-07

Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård

Info:
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att ; fånga medborgarperspektivet i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens verksamhet.

Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2011 års undersökning. Hela undersökningen presenteras på www.vardbarometern.se
Artnr:
7164-772-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...