Ämnen
Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-772-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-772-6
Utgivningsdag:2012-03-07

Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvård

Info:
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att ; fånga medborgarperspektivet i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens verksamhet.

Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2011 års undersökning. Hela undersökningen presenteras på www.vardbarometern.se
Artnr:
7164-772-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...