Ämnen
Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-650-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-650-7
Utgivningsdag: 2011-03-09

Vårdbarometern: Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Info:

Vårdbarometern är en undersökning som speglar den vuxna befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Den genomförs årligen i alla landsting och regioner förutom i Gotlands Kommun. Syftet med Vårdbarometern är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Vårdbarometern är därmed ett av verktygen i landstingens arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården. ; Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2010 års undersökning.

Hela undersökningen presenteras på www.vardbarometern.se

Artnr:
7164-650-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr