Ämnen
Vårdbarometern 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-385-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-385-7
Utgivningsdag: 2016-03-10

Vårdbarometern 2015

Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Info:
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2015 års undersökning.
0 kr
Artnr:
7585-385-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr