Ämnen
Vårdbarometern 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-385-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-385-7
Utgivningsdag: 2016-03-10

Vårdbarometern 2015

Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården
Info:
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2015 års undersökning.
0 kr
Artnr:
7585-385-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...