Ämnen
Vårdbarometern 2014 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-234-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-234-8
Utgivningsdag:2015-03-19

Vårdbarometern 2014

Befolkningens attityder till kunskaper och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård
Info:
Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är viktiga perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet.

Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2014 års undersökning.
Artnr:
7585-234-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr