Ämnen
Vård på olika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-437-4)
ISBN-nummer: 978-91-7164-437-4
Utgivningsdag: 2009-03-18

Vård på olika villkor : en kunskapsöversikt om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård

Info:
Den svenska hälso- och sjukvården ska enligt hälso- och sjukvårdslagen från 1982 ges på lika villkor, oavsett patientens sociala position i samhället. Kunskapsöversikten Vård på (o)lika villkor ställer frågan om hur väl hälso- och sjukvården lyckas uppfylla detta mål.

Kunskapsöversikten ger bland annat en kort inblick i några av de faktorer som bestämmer människors hälsa och hur social position bidrar till att förbättra eller försämra hälsan. Men vad kunskapsöversikten i första hand gör är att redovisa den vetenskapliga kunskap som finns om sociala skillnader i hälso- och sjukvården, både avseende tillgänglighet och behov samt behandling och kvalitet.
Köp 10 st eller fler för 125 kr/st
Köp 20 st eller fler för 100 kr/st
150 kr
Antal: 
Artnr:
7164-437-4
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr