Ämnen
Vår tids stora samhällsomdaning i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-382-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-382-6
Utgivningsdag:2016-03-02

Vår tids stora samhällsomdaning

En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Info:
Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna. På.skl.se/politisktledarskap och skl.se/medborgardialog hittar du powerpoint bilder att använda och en film med Hans Abrahamsson om de nya utmaningarna, vikten av delaktighet och medskapande samt vilka krav det ställs på ledarskapet. Hans är docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet och har på SKL:s uppdrag gjort en essä som beskriver samhällsutmaningar som påverkar toppolitiker.
0 kr
Artnr:
7585-382-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...