Ämnen
Vår tids stora samhällsomdaning i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-382-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-382-6
Utgivningsdag:2016-03-02

Vår tids stora samhällsomdaning

En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Info:
Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna. På.skl.se/politisktledarskap och skl.se/medborgardialog hittar du powerpoint bilder att använda och en film med Hans Abrahamsson om de nya utmaningarna, vikten av delaktighet och medskapande samt vilka krav det ställs på ledarskapet. Hans är docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet och har på SKL:s uppdrag gjort en essä som beskriver samhällsutmaningar som påverkar toppolitiker.
0 kr
Artnr:
7585-382-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...