Ämnen
Vår tids stora samhällsomdaning i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-382-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-382-6
Utgivningsdag: 2016-03-02

Vår tids stora samhällsomdaning

En forskningsessä om politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog
Info:
Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna. På.skl.se/politisktledarskap och skl.se/medborgardialog hittar du powerpoint bilder att använda och en film med Hans Abrahamsson om de nya utmaningarna, vikten av delaktighet och medskapande samt vilka krav det ställs på ledarskapet. Hans är docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet och har på SKL:s uppdrag gjort en essä som beskriver samhällsutmaningar som påverkar toppolitiker.
0 kr
Artnr:
7585-382-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr