Ämnen
Valfrihet och vårdval - Slutrapport från programberedningen om valfrihet i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-605-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-605-7
Utgivningsdag:2010-12-16

Valfrihet och vårdval - Slutrapport från programberedningen om valfrihet

Info:

Denna skrift har tagits fram av programberedning om valfrihet som är tillsatt av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Programberedningen om valfrihet består av ordförande Helene Odenjung (FP), Mats Eriksson (M), Hans Hedlund (C), Birgit Stöckel (KD), Elvy Söderström (S), Daniel Helldén (MP) och Emil Broberg (V). Beredningen ska stödja landets kommuner och landsting/regioner i arbetet med att skapa nya former för medborgarnas valfrihet. I uppdraget ingår även att följa, dokumentera och analysera utvecklingen inom valfrihetsområdet.

Beredningen har lagt ut ett antal studier och undersökningar och här sammanfattas de rapporter som studierna resulterat i. Rapporterna ligger också till grund för en beskrivning av utvecklingen i Sverige och utomlands. Vidare görs en genomgång av hur ett valfrihetssystem kan byggas upp och drivas. Vid införandet av valfrihetssystem blir det allt vanligare att de byggs med utgångspunkt från lagen om valfrihetssystem, LOV, men verktygen kan variera och lagen om offentlig upphandling, LOU, och bidrag till friskolor och förskolor används också. Ledamöterna i beredningen ger slutligen i kortare intervjuer sin syn på införandet av valfrihetssystem.

Artnr:
7164-605-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...