Ämnen
Valfrihet och kundvalssystem i kommunal verksamhet - underlag för lokala bedömningar i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7099-988-0)
ISBN-nummer:91-7099-988-0
Utgivningsdag:2001-08-14
Serie:Kommunerna och konkurrensen

Valfrihet och kundvalssystem i kommunal verksamhet - underlag för lokala bedömningar

Info:

Kundval är en relativt ny företeelse och de kommuner som infört kundval har i stor utsträckning fått bryta ny mark. Det finns ingen samlad beskrivning av vad som menas med kundval och vilka kommuner som har infört kundval eller som överväger att införa kundval i kommunal verksamhet.

Syftet med föreliggande skrift är att fylla dessa behov och ge en bild av läget vid ingången av år 2001. Avsikten är också att lyfta fram viktiga frågor som kan ligga till grund för lokala bedömningar i kommuner som överväger att införa kundvalsmodeller.

Artnr:
7099-988-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...