Ämnen
Valets utmaningar - inspirationsskrift för förtroendevalda i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-942-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-942-3
Utgivningsdag:2013-05-08

Valets utmaningar - inspirationsskrift för förtroendevalda

Info:

Ett högt och jämlikt valdeltagande ger legitimitet åt den politik som förs. Därför är arbetet med att människor ska finna det mödan värt att rösta är ständigt aktuell. Valets huvudaktörer är de politiska partierna men kommuner, landsting och regioner kan också arbeta för att fler väljare utnyttjar sin rösträtt. En helt grundläggande faktor är en välfungerande valadministrationen. Det får aldrig råda något tvivel om att alla röster räknas och bedöms på ett korrekt sätt.

Artnr:
7164-942-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...