Ämnen
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-475-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-475-6
Utgivningsdag: 2009-10-19

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende

Info:

Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsätter införande av en prestationsbaserad ersättningsmodell och innebär nya möjligheter och risker för såväl kommun som anordnarna.

Denna skrift är tänkt som ett stöd för förtroendevalda, chefer och ekonomer som arbetar med att införa valfrihetssystem. Den innehåller praktiska tips om vad man bör tänka på inför prestationsersättning.

Till denna skrift finns det räknesnurror i två versioner av excel som ett komplement och hjälpmedel. I räknesnurran kan du mata in din kommuns värden som en hjälp för att räkna ut timersättning.

95 kr
Antal: 
Artnr:
7164-475-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr