Ämnen
Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende i gruppen Äldreomsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-475-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-475-6
Utgivningsdag:2009-10-19

Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå : hemtjänst och särskilt boende

Info:

Drygt 200 av Sveriges kommuner är intresserade av att stärka individers rätt till självbestämmande genom att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystem förutsätter införande av en prestationsbaserad ersättningsmodell och innebär nya möjligheter och risker för såväl kommun som anordnarna.

Denna skrift är tänkt som ett stöd för förtroendevalda, chefer och ekonomer som arbetar med att införa valfrihetssystem. Den innehåller praktiska tips om vad man bör tänka på inför prestationsersättning.

Till denna skrift finns det räknesnurror i två versioner av excel som ett komplement och hjälpmedel. I räknesnurran kan du mata in din kommuns värden som en hjälp för att räkna ut timersättning.

95 kr
Antal: 
Artnr:
7164-475-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Att följa upp verksamhet
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Förutsättningar för uppföljning
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
För en effektivare äldreomsorg
Denna broschyr presenterar de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå en effektiv...
100 kr
Förhindra fusk och oegentligheter
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr