Ämnen
Vägledning - Trygg hela vägen i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-621-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-621-6
Utgivningsdag:2018-03-22
Serie:Trygg hela vägen

Vägledning - Trygg hela vägen

Nio möjligheter att utveckla vården före, under och efter graviditet
Info:
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela vägen.

Här ges ett antal konkreta exempel på hur landstingen och regionerna kan arbeta för att utveckla vårdkedjan. Tanken är att vägledningen ska kunna användas som ett konkret diskussionsunderlag i syfte att förbättra i den egna verksamheten.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-621-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Trygg hela vägen
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket h...
Neonatalvården i fokus
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna förä...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse m...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr