Ämnen
Väghållningens juridik i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-700-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-700-8
Utgivningsdag:2018-11-27

Väghållningens juridik

Info:
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan som utkom i september 2005. Ändringarna har bland annat föranletts av lagändringar och nytillkomna rättsfall.

Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållningen och kostnaderna för den är betydande. Kommunens pengar räcker som bekant inte till allt, och gatukontoren får inte alltid de anslag som skulle behövas för att tillmötesgå allmänhetens krav och önskemål. Klagomål och skadeståndskrav är inte helt ovanliga företeelser. Väghållningen kan därför ge upphov till en mängd frågor av juridisk karaktär.
195 kr
Antal: 
Artnr:
7585-700-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Kör när det är grönt
Trafiksignalen kan vid höga hastigheter och korsande trafik fungera som en ren säkerhets...
300 kr
Skolskjutshandboken - Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor
För många barn och unga i Sverige är skolskjutsen en förutsättning fö...
200 kr
Utmärkta föreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det sk...
100 kr
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av ford...
175 kr