Ämnen
Väghållningens juridik i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-700-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-700-8
Utgivningsdag: 2018-11-27

Väghållningens juridik

Info:
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av den fjärde upplagan som utkom i september 2005. Ändringarna har bland annat föranletts av lagändringar och nytillkomna rättsfall.

Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållningen och kostnaderna för den är betydande. Kommunens pengar räcker som bekant inte till allt, och gatukontoren får inte alltid de anslag som skulle behövas för att tillmötesgå allmänhetens krav och önskemål. Klagomål och skadeståndskrav är inte helt ovanliga företeelser. Väghållningen kan därför ge upphov till en mängd frågor av juridisk karaktär.
195 kr
Antal: 
Artnr:
7585-700-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vitt på svart
Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfunge...
250 kr
Förhindra fusk och oegentligheter
En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kom...
80 kr
Trafiksäkra staden
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges ...
250 kr
Gångbar stad
Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer oc...
200 kr