Ämnen
Vägen till glesbygdens framtid i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-096-2)
ISBN-nummer:978-91-7585-096-2
Utgivningsdag:2014-05-12

Vägen till glesbygdens framtid

Info:
Den pågående urbaniseringen medför att trafikantunderlaget för vägnätet i glesbygd blir allt mindre. Samtidigt är vägarna en förutsättning för att befolkningen och näringslivet ska kunna leva och verka.

Väghållarnas resurser för att sköta lågtrafikerade vägar minskar, vilket ger sämre förutsättningar för god väghållning. Staten prioriterar underhåll av vägar med omfattande trafik och i kommunerna är resurserna begränsade. De enskilda väghållarna står inför förändringar som påverkar deras möjligheter att sköta underhållet av sina vägar effektivt. Ett sätt att lösa dessa problem kan vara att samordna vägunderhållet mellan Trafikverket, kommunerna och de enskilda väghållarna.
Artnr:
7585-096-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...