Ämnen
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2008 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-460-2)
ISBN-nummer: 978-91-7164-460-2
Utgivningsdag: 2009-06-02

Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2008

Info:

I boken "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008" beskriver vi 2008 års kommunala bokslut med mer än 200 olika nyckel­tal. Rap­porten gör det möjligt att jämföra olika kommuner; både deras finansiella re­sultat och de olika verksamheterna. Vi hoppas att detta ska ge uppslag till en fortsatt analys och bidra till det arbete med för­ändringar och utveckling som pågår i kommunerna.

Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2008 som kommunerna lämnat in till SCB. Tabellerna finns i Excelformat tillgängliga på SCB:s webbplats. Där uppdateras de om något rättats till i de inlämnade uppgifterna. För de absolut mest aktuella värdena är det alltid bra att jämföra den uppgift man är intresserad av med SCB:s Excelfiler.

285 kr
Artnr:
7164-460-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr