Ämnen
Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2007 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-365-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-365-0
Utgivningsdag: 2008-06-16

Vad kostar verksamheten i din kommun? : bokslut 2007

Info:

[Obs! På grund av fel i Socialstyrelsens uppgifter angående antal 65 år och äldre kommer uppgifterna i tabell 8b uppdateras, förhoppningsvis under v. 39, i SCB:s xls-filer samt i SKL:s pdf-filer.] ; Hur står det till med ekonomin och vad kostar olika verksamheter i en kommun? För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna kommunen, men också att kunna jämföra den med andra. ; Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i denna skrift, men jämförelsetalen kan dock ge uppslag till frågor att arbeta vidare med.  

Nyckeltalen bygger på det räkenskapssammandrag för år 2007 som kommunerna lämnat in till Statistiska centralbyrån.

285 kr
Artnr:
7164-365-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr