Ämnen
Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård : struktur  och arbetssätt för bättre resultat i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-465-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-465-7
Utgivningsdag: 2009-06-18

Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård : struktur och arbetssätt för bättre resultat

Info:
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar återkommande underlag för att värdera effektiviteten inom de områden som kommuner och landsting ansvarar för. Denna rapport beskriver landstingens arbete med att öka kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Den beskriver såväl vårdens strukturförändringar som förändringar av styrning och arbetssätt.
Artnr:
7164-465-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr