Ämnen
Utveckling av lokala välfärdsbokslut: en modell för styrning och uppföljning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-057-6)
ISBN-nummer: 91-7164-057-6
Utgivningsdag: 2005-08-15

Utveckling av lokala välfärdsbokslut: en modell för styrning och uppföljning

Info:

Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut och 17 kommuner och landsting, har vidareutvecklat lokala välfärdsbokslut så att modellen tar utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitikens mål och målområden.

I rapporten presenteras basindikatorer för uppföljning och styrning, som är kopplade till folkhälsomålen och utgår från de områden som kommunen ansvarar för. Erfarenheter från tre kommuner som arbetat med välfärdsbokslut presenteras. I bilagan nedan finns en lista över samtliga indikatorer och hur de kan användas.

Artnr:
7164-057-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr