Ämnen
Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-559-3)
ISBN-nummer: 978-91-7164-559-3
Utgivningsdag: 2010-07-05

Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvården

Info:

Regeringen gav i beslut den 19 december 2007 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i uppdrag att i samverkan med Socialdepartementet bedriva ett arbete med att utveckla hälso- och sjukvårdens ersättningssystem så att dessa kan bidra till att förbättra vårdens innehåll och resultat.

Socialstyrelsens del i arbetet har varit att, som grund för utvecklingen av ersättningssystem, dels utveckla befintliga beskrivningssystem och dels särskilt arbeta med förutsättningarna för en förbättrad infrastruktur för vårdbeskrivning inom primärvård och psykiatri. Uppdraget har även inbegripit att utveckla en nationell modell för att beskriva effektivitet med hjärtsjukvården som exempel.

SKL har haft uppdraget att bedriva olika projekt med syfte att stimulera, utveckla och underlätta landstingens arbete med system för ersättningar inom hälso- och sjukvården. Utvecklade ersättningssystem är ett av flera verktyg för att förbättra vårdens effektivitet.

Artnr:
7164-559-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr