Ämnen
Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård : en översikt av tillämpning, erfarenheter och utvecklingslinjer i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-353-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-353-7
Utgivningsdag: 2008-04-30

Utveckling av ersättningssystem inom hälso- och sjukvård : en översikt av tillämpning, erfarenheter och utvecklingslinjer

Info:

Hälso- och sjukvården står nu inför starka krav på utveckling, förnyelse och effektivisering för att möta de framtida utmaningarna. Sjukvårdens ersättningssystem kan spela en viktig roll som en del i redskapsarsenalen för ett mera utvecklat system som förmår motsvara kraven. En intensiv utveckling kring dessa frågor pågår.

Den här rapporten avser att på ett övergripande sätt beskriva resonemang kring olika ersättningssystem samt en del av de erfarenheter som samlats kring landstingens arbeten inom området.

Artnr:
7164-353-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr