Ämnen
Utveckla principer för medborgardialog i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-774-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-774-0
Utgivningsdag: 2012-03-14

Utveckla principer för medborgardialog

Info:
Under de senaste fem åren har Sveriges Kommuner och Landsting i projektet Medborgardialog arbetat med att stödja kommuner och landsting i utvecklingen av dialogen med medborgarna. Syftet är att dialogen ska utgöra ett underlag i beslutsprocesser och i utvecklingen av tjänster.

Erfarenheterna visar att det krävs ett antal byggstenar för ett framgångsrikt system ; för medborgardialog som del i styrningen. I denna skrift beskriver vi erfarenheter kring utveckling av principer för medborgardialog och vilka olika former för principer som vi har mött. Ambitionen ; är att skriften ska ge kommuner och landsting inspiration och kunskap om hur principer kan utvecklas.
Artnr:
7164-774-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr