Ämnen
Utveckla fastighetsorganisationen - om bolag och entreprenad i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-172-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-172-3
Utgivningsdag: 2014-12-08
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

Utveckla fastighetsorganisationen - om bolag och entreprenad

Info:
Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är många frågor desamma exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom entreprenad, eller valet mellan förvaltningsorganisation eller bolag.

Skriften består av tre kapitel. I dessa presenteras en forskningsöversikt inom området, slutsatser från en workshop samt en kort sammanfattning av föredragen från workshopen.

Syftet är att ge fastighetschefer, ekonomichefer, kommundirektörer, politiker, m.fl. som har ett intresse av organisations- och ledningsfrågor för den kommunala
fastighets- och lokalförsörjningsverksamheten, ett kunskapsunderlag och inspiration.
275 kr
Antal: 
Artnr:
7585-172-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...