Ämnen
Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-732-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-732-9
Utgivningsdag:2019-06-20

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin

En intervjuundersökning i sju regioner
Info:
Rapporten är ett delresultat av en intervjuundersökning om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin. De intervjuade ger sin bild av möjligheter och utmaningar med specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin och de olika former som erbjuds. Syftet är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning.
0 kr
Artnr:
7585-732-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr