Ämnen
Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-732-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-732-9
Utgivningsdag:2019-06-20

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom psykiatrin

En intervjuundersökning i sju regioner
Info:
Rapporten är ett delresultat av en intervjuundersökning om modeller för kompetens- och karriärutveckling samt utbildningsanställningar för sjuksköterskor i psykiatrin. De intervjuade ger sin bild av möjligheter och utmaningar med specialistutbildning för sjuksköterskor inom psykiatrin och de olika former som erbjuds. Syftet är att öka engagemang och kunskap hos chefer och lokala parter om hur specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling och en säker kompetensförsörjning.
0 kr
Artnr:
7585-732-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...