Ämnen
Urbanisering i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-308-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-308-6
Utgivningsdag:2015-11-12

Urbanisering

Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
Info:
I denna antologi riktas intresset mot de befolkningsförändringar som skett efter 1974 och vilka utmaningar dessa ger kommuner som växer och minskar i befolkning. Ambitionen är inte att söka lösningar eller att väga för- och nackdelar med alternativa strategier. Ambitionen är istället att försöka lyfta
fram de utmaningar som vi ute i våra kommuner idag möter i vardagen.
180 kr
Antal: 
Artnr:
7585-308-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det ...
225 kr
Utbilda för framtidens välfärd
Idag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i t...
50 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...