Ämnen
Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän i gruppen Politisk styrning hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-812-9)
ISBN-nummer:978-91-7164-812-9
Utgivningsdag:2012-09-05

Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

Info:

En tydligare fördelning av uppdragen och ett bättre samspel ses som en av de viktigaste förutsättningarna för att få en effektiv styrning, ledning och en bättre demokrati. En effektiv och välfungerande lokal förvaltning handlar ytterst om en hög funktionalitet i kontaktpunkten mellan det politiska ledarskapet och den ledande tjänstemannen.

Rapporten innehåller en beskrivning av de rättsliga förutsättningarna för samspelet på ledningsnivå i kommuner landsting och regioner.

Artnr:
7164-812-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr