Ämnen
Underhållsstrategier : nya synsätt och metoder för underhåll av offentliga byggnader i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-174-8)
ISBN-nummer:978-91-7164-174-8
Utgivningsdag:2006-08-28
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Underhållsstrategier : nya synsätt och metoder för underhåll av offentliga byggnader

Info:
"Vad är underhåll? Vem beslutar om nivån på underhållet? Vilken information behövs för besluten? Hur vet man vilka fastigheter som ska prioriteras? Finns det ett underhållsberg? ;    Det här är frågor som analyseras och diskuteras i denna skrift. Den centrala frågan är hur fastighetsägaren hanterar underhållsfrågorna, med rätt budget och rätt prioriteringar. Avgränsningen mellan drift–underhåll–investering får en särskild genomgång. Här förs även en diskussion kring utveckling av förvaltnings- och underhållsplaner, delvis i skenet av allt mer svårförutsedda behov av till exempel skollokaler. Nya möjligheter beskrivs, liksom erfarenheterna av dessa i några kommuner."
Artnr:
7164-174-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Lokalernas betydelse för skolan : ger bättre lokaler en bättre kvalitet i utbildningen?
Kommunernas verksamhetslokaler slukar en stor del av skatteintäkterna, och skolan är den...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...