Ämnen
Trygga lokaler - Säkerhet i kultur- och fritidslokaler i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-604-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-604-0
Utgivningsdag: 2011-01-03

Trygga lokaler - Säkerhet i kultur- och fritidslokaler

Info:

Säkerhetsfrågor i samband med upplåtelse av kultur- och fritidslokaler är ett komplext problemområde, som bl a inbegriper juridiska, organisatoriska och tekniska frågor. Antalet inblandade aktörer är ofta stort, det är inte ovanligt med uthyrningar både i tredje och fjärde hand. Detta ställer krav på tydlig ansvarsfördelning och goda rutiner för kommunikation mellan samtliga parter. I media rapporteras återkommande om incidenter och olyckor i dessa miljöer, där det ofta ges en bild av att just ansvarsfrågan upplevs som oklar. Det finns en efterfrågan hos flera kommuner att klargöra ansvar och införa rutiner, som på ett övertygande sätt förebygger olyckor.

Denna rapport bidrar i huvudsak med kunskap inom tre områden: den påvisar behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor vid upplåtelse av kultur- och fritidslokaler, den förklarar grundläggande begrepp och förhållningssätt inom området säkerhet och den redovisar exempel på arbetssätt från ett antal kommuner.

Målgrupp för denna rapport är lokalansvariga inom kommunernas fastighets- och fritidsorganisationer. Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Artnr:
7164-604-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Strategisk lokalresursplanering : praktiska verktyg för balanserat utbud av lokaler
De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att ...
175 kr
Konkurrenspräglad dialog
I den här skriften beskrivs konkurrenspräglad dialog och hur den kan användas. Skri...
275 kr
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god...
425 kr
Lappa och laga eller riva och bygga nytt
Stat, kommun och landsting äger cirka 90 miljoner kvadratmeter
ändamålslokaler som...
325 kr