Ämnen
Trygg hela vägen i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-620-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-620-9
Utgivningsdag:2018-03-22
Serie:Trygg hela vägen

Trygg hela vägen

Kartläggning av vården före, under och efter graviditet
Info:
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensförsörjning och variationer i resultat mellan landsting och regioner. För att möta utmaningarna behövs en helhetssyn – förlossningsvården är och ska ses som en del av en sammanhängande vårdkedja.

Mot denna bakgrund har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en nationell kartläggning som resulterat i rapporten Trygg hela vägen. Ambitionen har varit att identifiera förbättringsmöjligheter och lärande exempel från det omfattande utvecklingsarbete som pågår runt om i landet.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-620-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Neonatalvården i fokus
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna förä...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse m...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr