Ämnen
Trygg hela vägen i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-620-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-620-9
Utgivningsdag:2018-03-22
Serie:Trygg hela vägen

Trygg hela vägen

Kartläggning av vården före, under och efter graviditet
Info:
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket hög kvalitet. Samtidigt finns det utvecklingsområden kopplat till exempelvis kompetensförsörjning och variationer i resultat mellan landsting och regioner. För att möta utmaningarna behövs en helhetssyn – förlossningsvården är och ska ses som en del av en sammanhängande vårdkedja.

Mot denna bakgrund har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en nationell kartläggning som resulterat i rapporten Trygg hela vägen. Ambitionen har varit att identifiera förbättringsmöjligheter och lärande exempel från det omfattande utvecklingsarbete som pågår runt om i landet.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-620-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Neonatalvården i fokus
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna förä...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Andra har också visat intresse för:
Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster
Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina h...
300 kr
Jobb som gör skillnad - vad tycker unga om välfärdens yrken?
Rapporten ”Jobb som gör skillnad” bygger på en enkätundersökning&#...
100 kr
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger u...
80 kr