Ämnen
Trycksårskort - Ett kort för fickan i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5493)
Utgivningsdag:2018-12-21

Trycksårskort - Ett kort för fickan

Nollvision Trycksår
Info:
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. För båda dessa kategorier är sårdjupet omöjligt att ta ställning till. 

Linjalen på trycksårskortet fyller inte någon funktion i PPM-mätningen och ska inte användas i den direkta sårbehandlingen som ett mätinstrument. För sådana tillfällen rekommenderas engångslinjal.

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige - SSiS tagit fram detta trycksårskort med de två nya kategorierna.
Artnr:
5493
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
SBAR-kort för akut/icke akut situation
SBAR är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna kommunice...
125 kr
Att mäta patientsäkerhetskulturen
Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden som påverk...
220 kr
Markörbaserad journalgranskning hemsjukvård
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård för att identifiera och mäta ...
100 kr