Ämnen
Trycksårskort - Ett kort för fickan i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5493)
Utgivningsdag: 2018-12-21

Trycksårskort - Ett kort för fickan

Nollvision Trycksår
Info:
Den senaste versionen av nationella evidensbaserade riktlinjer kom 2014 och en kortversion finns översatt till svenska. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. För båda dessa kategorier är sårdjupet omöjligt att ta ställning till. 

Linjalen på trycksårskortet fyller inte någon funktion i PPM-mätningen och ska inte användas i den direkta sårbehandlingen som ett mätinstrument. För sådana tillfällen rekommenderas engångslinjal.

Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige - SSiS tagit fram detta trycksårskort med de två nya kategorierna.
Artnr:
5493
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr