Ämnen
Trafiksäkra staden i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-979-9)
ISBN-nummer: 978-91-7164-979-9
Utgivningsdag: 2013-09-10
Serie: TRAST - Trafik för en attraktiv stad

Trafiksäkra staden

Info:
För att stödja Sveriges 290 kommuner i trafiksäkerhetsarbetet så har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samråd med Trafikverket tagit fram denna handbok. Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv stad) med fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet.

Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom trafiksäkerhetsområdet
250 kr
Antal: 
Artnr:
7164-979-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Hållbart resande i praktiken (TRAST)
Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus. ; Det finns både intresse och v...
199 kr
Handbok för godstransporter (TRAST)
Verktyg för pålitliga och hållbara transporter. ; Kommunen har ett starkt intresse ...
249 kr
Effekter av trafikstrategier (TRAST)
Trafikstrategin är ett inriktningsdokument som ska vägleda kommunen i dess prioriteringa...
75 kr
TRAST-guiden
TRAST-Guiden är ett stöd till kommuner som tar fram en trafikstrategi, med en metodisk, ...
199 kr
Andra har också visat intresse för:
Väghållningens juridik
Denna upplaga av Väghållningens juridik utgör en bearbetning och komplettering av d...
195 kr
Gatuarbete i tätort
Den här handboken är avsedd som en hjälp för kommuner att skapa effektiva ruti...
175 kr
Gångbar stad
Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer oc...
200 kr
Vitt på svart
Vinterväghållning är en absolut nödvändighet i ett modernt, välfunge...
250 kr