Ämnen
Tobaksprevention i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-327-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-327-7
Utgivningsdag:2016-07-06

Tobaksprevention

I KOMMUNER OCH LANDSTING – LÄGESBESKRIVNING JUNI 2016
Info:
I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att minska andelen rökare. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva
tobaksavvänjning. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge en aktuell bild av vad kommuner, landsting och myndigheter idag gör inom området tobaksprevention. Avsikten var inte att göra en totalundersökning utan att med breda penseldrag beskriva det tobakspreventiva arbetet i kommuner och landsting idag.
0 kr
Artnr:
7585-327-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...