Ämnen
Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Ledningens roll och koll i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-621-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-621-7
Utgivningsdag: 2011-02-14
Serie: Ännu bättre cancervård

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Ledningens roll och koll

Info:

Projektet Insatser för minskad tobaksrökning genomförde sommaren 2010 en webbaserad enkätkartläggning av dels lednings- styrnings- och uppföljningssystem för hälso- och sjukvårdens och folktandvårdens arbete med tobaksprevention, dels förekomsten av rökslutarstöd inom sluten- och företagshälsovården.

Samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer och tandvårdschefer i landsting och regioner deltog i kartläggningen, liksom ett antal verksamhetschefer för lungkliniker, medicinkliniker/-divisioner samt onkologi- och psykiatrikliniker runt om i landet. Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av deras svar.

En mer omfattande redovisning av enkätsvaren återfinns i rapporten ”Ledningens roll och koll – detaljerad enkätredovisning om tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården”, som går att ladda ner via www.skl.se/cancervard.

Artnr:
7164-621-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...