Ämnen
Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Ledningens roll och koll i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-621-7)
ISBN-nummer: 978-91-7164-621-7
Utgivningsdag: 2011-02-14
Serie: Ännu bättre cancervård

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Ledningens roll och koll

Info:

Projektet Insatser för minskad tobaksrökning genomförde sommaren 2010 en webbaserad enkätkartläggning av dels lednings- styrnings- och uppföljningssystem för hälso- och sjukvårdens och folktandvårdens arbete med tobaksprevention, dels förekomsten av rökslutarstöd inom sluten- och företagshälsovården.

Samtliga hälso- och sjukvårdsdirektörer och tandvårdschefer i landsting och regioner deltog i kartläggningen, liksom ett antal verksamhetschefer för lungkliniker, medicinkliniker/-divisioner samt onkologi- och psykiatrikliniker runt om i landet. Denna rapport innehåller en kort sammanfattning av deras svar.

En mer omfattande redovisning av enkätsvaren återfinns i rapporten ”Ledningens roll och koll – detaljerad enkätredovisning om tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården”, som går att ladda ner via www.skl.se/cancervard.

Artnr:
7164-621-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr