Ämnen
Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-420-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-420-6
Utgivningsdag: 2009-02-02
Serie: Programberedningen för välfärdsfinansieringen

Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt

Info:
Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-talet och en bit framåt. En viktig del i uppdraget är att bidra till en bred debatt. Som ett led i detta har Per Borg fått uppdraget att intervjua utvalda personer. Intervjuerna gäller främst de långsiktiga finansieringsproblemen och olika sätt att hantera dessa. Syftet är att stimulera debatten om den långsiktiga välfärdspolitiken. Per Borg har lång erfarenhet från politik och för­valtning, bland annat som generaldirektör, stats­sekreterare och ordförande i riksbanksfullmäktige.
Artnr:
7164-420-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens utmaning : välfärdens långsiktiga finansiering
Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med d...
100 kr
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr