Ämnen
Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-420-6)
ISBN-nummer:978-91-7164-420-6
Utgivningsdag:2009-02-02
Serie:Programberedningen för välfärdsfinansieringen

Tjugo samtal om välfärdens finansiering på sikt

Info:
Programberedningen för välfärdsfinansieringen har i uppdrag är att belysa formerna för den framtida finansieringen av kommunernas och landstingens åtagande under 2020-talet och en bit framåt. En viktig del i uppdraget är att bidra till en bred debatt. Som ett led i detta har Per Borg fått uppdraget att intervjua utvalda personer. Intervjuerna gäller främst de långsiktiga finansieringsproblemen och olika sätt att hantera dessa. Syftet är att stimulera debatten om den långsiktiga välfärdspolitiken. Per Borg har lång erfarenhet från politik och för­valtning, bland annat som generaldirektör, stats­sekreterare och ordförande i riksbanksfullmäktige.
Artnr:
7164-420-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens utmaning : välfärdens långsiktiga finansiering
Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser år 2035 med...
100 kr
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...