Ämnen
Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-636-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-636-0
Utgivningsdag: 2018-08-31

Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta

Överenskommelsen 2017
Info:
Rapporten beskriver resultaten för landstingen och regionerna av de behandlingar som rapporterats för ospecifik smärta och för lätt och medelsvår depression, ångest och stressreaktioner, enligt villkoren 3 i SKLs och regeringens Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2017. Vidare rapporteras förändringar av de olika behandlingarna sett över tid från 2009 fram till 2017 med undantag för vissa år.
0 kr
Artnr:
7585-636-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...