Ämnen
Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-636-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-636-0
Utgivningsdag:2018-08-31

Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta

Överenskommelsen 2017
Info:
Rapporten beskriver resultaten för landstingen och regionerna av de behandlingar som rapporterats för ospecifik smärta och för lätt och medelsvår depression, ångest och stressreaktioner, enligt villkoren 3 i SKLs och regeringens Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för 2017. Vidare rapporteras förändringar av de olika behandlingarna sett över tid från 2009 fram till 2017 med undantag för vissa år.
0 kr
Artnr:
7585-636-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr