Ämnen
Till dig som är förtroendevald i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (5489)
Utgivningsdag: 2018-12-10

Till dig som är förtroendevald

Och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård
Info:
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och stödet så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att rätt stöd ges från rätt håll. Samordning bidrar även till en god användning av gemensamma resurser.
Ditt politiska engagemang behövs för att öka samverkan mellan huvudmännen så att fler invånare kan få SIP.
0 kr
Artnr:
5489
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr