Ämnen
Till dig som är förtroendevald i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (5489)
Utgivningsdag:2018-12-10

Till dig som är förtroendevald

Och arbetar med frågor rörande socialtjänst och hälso- och sjukvård
Info:
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och stödet så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att rätt stöd ges från rätt håll. Samordning bidrar även till en god användning av gemensamma resurser.
Ditt politiska engagemang behövs för att öka samverkan mellan huvudmännen så att fler invånare kan få SIP.
0 kr
Artnr:
5489
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr