Ämnen
Tidiga insatser i samverkan : sjukskrivningsfrågan i hälso- och sjukvården i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-039-8)
ISBN-nummer: 91-7164-039-8
Utgivningsdag: 2005-05-03

Tidiga insatser i samverkan : sjukskrivningsfrågan i hälso- och sjukvården

Info:
Skriften tar upp en rad hinder och problem, både legala och praktiska i den komplexa sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Men det ges också en rad goda exempel på åtgärder som kan förkorta sjukskrivningsprocessen och därmed leda till en snabbare återgång till arbetslivet.
Artnr:
7164-039-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr