Ämnen
Tid till vård : en analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-454-1)
ISBN-nummer: 978-91-7164-454-1
Utgivningsdag: 2009-11-09

Tid till vård : en analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007

Info:
En pilotstudie som redovisar åtta landstings/regioners väntetidsskillnader för kvinnor och män respektive äldre och yngre. Resultatet baseras på den nationella väntetidsdatabasens urval avseende besök och behandlingar. Studien är genomförd på grunddata från respektive landsting/region för verksamhetsåret 2007.
Artnr:
7164-454-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...