Ämnen
Tid till vård : en analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-454-1)
ISBN-nummer: 978-91-7164-454-1
Utgivningsdag: 2009-11-09

Tid till vård : en analys av väntetider för kvinnor och män respektive äldre och yngre inom specialiserad vård år 2007

Info:
En pilotstudie som redovisar åtta landstings/regioners väntetidsskillnader för kvinnor och män respektive äldre och yngre. Resultatet baseras på den nationella väntetidsdatabasens urval avseende besök och behandlingar. Studien är genomförd på grunddata från respektive landsting/region för verksamhetsåret 2007.
Artnr:
7164-454-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...